zaterdag 7 juli 2012

Genetische code gekraakt!

Afgelopen week heeft een internationaal team van onderzoekers de genetische code van de biodiverse heg gekraakt!  Na het ontrafelen van de genetische code van de fruitvlieg, de mens, de tomaat, de appel, de antrax-bacterie, gist, zebravis, zandraket en de populier boog deze gerenommeerde groep van genetici zich over de code van de gemengde geschoren heg.


De techniek om de genetische sequentie te bepalen staat al een tijdje op punt.  Waar er in de beginperiode van dit soort onderzoek nog jaren voor uitgetrokken werd en het bepalen van het genoom van één mens zeven miljoen euro kostte, kan dit soort werk nu al in één voormiddagje geklaard, voor de kostprijs van 3300 euro.
Maar nu gingen deze gerenommeerde researchers nog verder! Waar ze tot voor kort technologische hoogstandjes zoals ultracentrifuges, supersequencers, combinatorische probe-anker ligaties en DNA-nanoballen, gecombineerd met hoge snelheids mapping-software nodig hadden om de klus te klaren, deden ze het nu met een blocknote en twee potloodjes (Eén ervan verloren ze in het gras).  En in plaats van een ganse genoom-bibliotheek was een simpel gidsje over inheemse bomen en struiken genoeg.


Deze ontdekking gebeurde haast bij toeval, en was het onbedoelde neveneffect van een andere activiteit - zoals nog al wel meer het geval is met grote ontdekkingen.  Wat eerst een uitstap naar de biodiverse tuin was in het kader van een dagje teambuilding, ontaarde al gauw in iets heel anders!


Groot was hun verbazing toen ze bemerkten dat de biodiverse heg een groot, vreemd gevormd chromosoom leek, waarvan de genetische code opgebouwd was uit de opeenvolging van houtige soorten.  Maar alhoewel het bepalen van de code snel gedaan was, rezen al gauw vele vragen bij de onderzoekers over wat deze code dan wel betekende en hoe deze dan wel biodiversiteit tot uiting bracht, wat aanleiding gaf tot speculaties en gronden voor mogelijke hypotheses. 


Volgens enen ligt de basis van de biodiversiteit van de heg in de sequentiële soortcombinatie zelf, terwijl anderen eerder de dense, door snoeien bekomen structuur als de bron van biodiversiteit zien.  Dicussies laaiden hoog op.  Want was dergelijke biodiversiteit ook niet te vinden in ongeschoren, wilde heggen - en was de soortcombinatie dus doorslaggevend.  Maar bood de fijne betakking van de geschoren haag daarentegen niet meer beschutting en doornige bescherming, en daarmee ook een betere behuizing voor allerhande dieren, zoals de merel, heggemus of struiksnuitkever?


Het is duidelijk dat er nog verder onderzoek nodig is maar er wordt verwacht dat deze ontdekking tenslotte zal leiden tot beter begrip voor biodiversiteit in tuinen, het ontwikkelen van heggen die geschikt zijn voor alle bodems, die bestand zijn tegen allerhande ziektes èn bovendien een maatschappij-ontzurende werking vertonen, o.a. dank zij een verhoogde zangvogelpopulatie.  Uw correspondent volgt deze boeiende materie op en houdt U op de hoogte!


~~~~~~~~~~~~~~


Als lezer krijgt U echter reeds een zicht op de voorlopige resultaten, zijnde de sequentiële soortcombinatie waarover de onderzoekers zich nu buigen, want de eigenaar van de biodiverse tuin stond er op dat deze gegevens vrij ter beschikking werden gesteld voor de ganse wetenschappelijke wereld.


 • AP appel (cultivar: onderstam M5 - Malus sylvestris ssp mitis)
 • B Beuk (Fagus sylvatica)
 • DR Duinroos (Rosa pimpinellifolia)
 • EG Eglantier (Rosa rubiginosa)
 • ES Gewone es (Fraxinus excelsior)
 • EK Europees krenteboompje (Amelanchier
 • GR Gelderse roos (Viburnum opulus)
 • HA Hazelaar (Corylus avellana)
 • HB Haagbeuk (Carpinus betulus)
 • HR Hondsroos (Rosa canina)
 • HU Hulst (Ilex aquifolium)
 • KP Kerspruim (Prunus cerasifera)
 • KR Rode kamperfoelie (Lonicera xylosteum)
 • KW Kweepeer (Cydoniaoblonga)
 • MD Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna)
 • RK Rode kornoelje (Cornus sanguinea)
 • SA Spaanse aak (Acer campestre)
 • SE Sering (Syringa vulgaris)
 • SL Sleedoorn (Prunus spinosa)
 • SP Sporkehout (Frangula alnus)
 • WA Wilde appel (Malus sylvestris ssp sylvestris)
 • WL Wilde liguster (Ligustrum vulgare)
 • ZK Zoete kers (Prunus avium)


Sequentie 1: korte haag
4SA/1KP/1SA/3KP/1HA/1KP/1SL/1HR/3SL/1HB/1SL/1MD/1KP/3MD/1SL/1WL/1MD/3WL/1HB/1MD/3HB/1RK/1HB/3RK/1B/1RK/1HA/1SA/1B/3SA/1HR/1SA/1SE/1MD/1GR/3MD/1WL/1MD/3WL/1SE/1MD/1HA/1HR/1WL/1HA/3WL/3RK/1B/1MD/1HB/1MD/1SA/1MD/1SA/1HB/3SA/1SL/1SA/3SL/1MD/1GR/1SL/3MD/1HB/1MD/3HB/1HA/1HB/3HA/1DR/1MD/1HA/3MD/1WL/1MD/1SA/1HR/1WL/1SA/3WL/3SL/1SA/1EG/1SA


Sequentie 2 : lange haag
3SL/1MD/1SA/1SL/2SA/1MD/1SA/2MD/1SA/1SL/1MD/1GV/1SL/1GV/1SL/1SA/1SL/3SA/1HB/1SA/1HA/1DR/1HA/1RK/1HA/2B/1HA/2B/1RK/2SA/1RK/1SA/1RK/3SA/1RK/1WL/1SA/3WL/1HB/1WL/3HB/1WL/3HA/1MD/1HA/3MD/1SL/1MD/3SL/1HA/1HB/1SL/3HB/1SA/1SL/3SA/1MD/1SA/3MD/1SA/1MD/3SA/1B/1HA/1SA/3HA/1HU/1HA/1HU/3HB/1WL/1HB/3WL/1SA/1WL/3SA/1SL/1SA/3SL/1HU/1SL/1HU/3KP/1SA/1KP/3SA/1HB/1SA/3HB/1SA/1HB/3SA/1B/1HB/1SA/3HB/1MD/1HB/3MD/1GV/1MD/2GV/1MD/1GV/1WL/1GR/3WL/1HU/1WL/1HA/1SL/3HA/1WL/1HA/3WL/1HB/1WL/3HB/1SL/1HB/3SL/1B/1SL/3B/1SA/1B/3SA/1SL/1SA/1RK/1WA/3RK/1MD/1RK/3MD/1WL/1MD/3WL/1HB/1WL/2RK/1SA/1RK/3SA/1WL/1SA/3WL/3SA/1SL/1SA/1DR/2MD


Sequentie 3: spiraalhaag
1MD/1AP/1WL/1MD/1WL/1MD/1WL/1HB/1WL/1WA/1B/Boogdoorgang /1B/1SA/1WL/1MD/1KW/1AP/1WL/1WA/1SA/1AP/1ZE/1HB/1MD/1B/1WL/1SA/1WL/1SA/1SA/1SP/1SA/1ZE/1WA/1WL/1MD/1WL/1HB/1SP/1HB/1ES/1SA/1B/1SA/1ZE/1B/1WL/1AP/1KM/1WL/1KM/1HR/1HR/1MD/opening/1KP/1ZE/1MD/1WL/1MD/1SA/1KW/1SA/1WL/1SA/1ZE/1HA/1SA/1MD/1WL/1HA/1WL/1SA/1WL/1SA/1WL/1SL/1RK/1SA/1HB/1SA/1WL/1MD/1WL/1ES/1MD/1WL/1B/1SA/1ZK/1WL/1SA/1MD/1WL/1SA.


Sequentie 4: verbindingsstuk korte haag - spiraalhaag
1B/1MD/1RK/1SA/1B/1WL/1MD/boogdoorgang/1WL/1ES/1WL/1B/1MD/1SA/1KW/1WL/1MD/1SA/1WL/1AP/1MD/1SA/1MD/1SA/1KW/1SA/1HR/1KW/1HB/1HB/1HU/1MD/1KW/1KR/1WL.


Sequentie  5: wilde heg
1MD/1B/1SL/1KW/1ZE/1SA/1MD/1WL/1GR/1HB/1WL/1GK/1SA/1WL/1MD/1HB/1WL/1WK/1MD/1WL/1SA/1MD/1HB/1WL/1MD/1WA/1MD/1BW/1SA/1WL/1KB/1HB/1SA/1EK/1WL/1MD/1WL/1B

3 opmerkingen:

 1. Helemaal sprakeloos ben ik van bovenstaand exposé. De biodiverse tuinier is wel zeer gevorderd in het boekstaven van zijn bevindingen!
  Ik word er wel wat warrig van in mijn hoofd ##:-). Maar warrigheid geeft meer diversiteit, en dat kan je dus weer in een superschema zetten en daar is Biodiverse expert in.
  Echt super hoor!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Heb je van al die hagen helemaal uitgevogeld hoe je die indertijd geplant hebt? Respect. 3300 EUR, knap :-D

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Een stukje nonsens kan er bijwijlen wel in, maar dat van die plantvolgorde klopt wel ;-)

  BeantwoordenVerwijderen

Iedereen is welkom om hier een berichtje achter te laten - maar liefst niet anoniem. Beledigende reacties en publiciteit worden verwijderd.